Publications

सामीको सहजीकरणमार्फत परिवर्तित जीवनका कथाहरु २०७९

सामीको सहजीकरणमार्फत परिवर्तित जीवनका कथाहरु २०७९

सामाजिक लान्छनाको बारे किन बोल्ने

सामाजिक लान्छनाको बारे किन बोल्ने

बैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका वा अंग भंग भएका ब्यक्ति वा परिवारले आर्थिक सहायता पालिका बाटै लिन सक्ने

बैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका वा अंग भंग भएका ब्यक्ति वा परिवारले आर्थिक सहायता पालिका बाटै लिन सक्ने

वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएको लाञ्छना तथा भेदभाव

Download File

SaMi Brochure Nepali

Download File 

Migrant Resource Centre A Tested Model for Information Provision and Linking Migrants to Safe Migration Services

Download Migrant Resource Centre A Tested Model

सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) तेस्रो चरण ब्रोसर

ब्रोसर डाउनलोड गर्नुहोस्

Lessons Learned from the Safer Migration Project Phase II (2013 – 2018)

Download File

सुरक्षित आप्रवासन परियोजना द्वितीय चरण (सन् २०१३ –२०१८)

Download File

Inter-municipal Collaboration on Safer Migration

Download file

A rapid assessment of the consequences of the pandemic for Nepali migrant workers and their families

Download File

SaMi Phase III Brochure

Download File

ICC Booklet Kathmandu (Nepali)

Download file

Brief on the social cost of migration

Download file

Journey of a Lifetime

Download file

ICC Manual (Nepali)

Download file

Case Studies by CMC on Psychosocial clients

Download file