हातमा सीप हुँदा हुँदे पनि आफूले कमाई गर्न सक्छु भन्ने नसोचेकी सरिता देवीले आफैं कमाई थालेपछि !