बैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका वा अंग भंग भएका ब्यक्ति वा परिवारले आर्थिक सहायता पालिका बाटै लिन सक्ने