परदेशिका श्रिमतीहरुले आँफै कमाईको बाटो पहिल्याएका छन्